Politechnika Warszawska to uczelnia, która stwarza przestrzeń do rozwoju. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Nasi studenci i absolwenci otrzymują najlepsze wykształcenie techniczne oraz wsparcie, stają się specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy.

Wsparcie studentów oraz doktorantów

Politechnika Warszawska obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej. Podstawowym jej składnikiem jest Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, utworzony z dotacji z budżetu państwa.

Umiędzynarodowienie

Za działalność organizacyjną, informacyjną, doradczą i promocyjną oraz koordynującą działania Politechniki Warszawskiej w zakresie współpracy międzynarodowej odpowiada Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Programy nauczania

Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej prowadzona jest na dziewiętnastu wydziałach oraz w jednym kolegium. Bogata oferta edukacyjna i programy nauczania przygotowane z myślą o rozwoju studentów to gwarancja sukcesu na rynku pracy.

Kierunki studiów

Politechnika Warszawska kształci studentów na najwyższym poziomie na 32 kierunkach studiów. Wszystkie wydziały mogą pochwalić się sukcesami swoich studentów, angażujących się licznie w działalność w kołach naukowych oraz wybitnymi dydaktykami, którzy łącząc doświadczenie z ustawicznym dokształcaniem nie odbiegają wiedzą od nauczycieli akademickich za granicą.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Politechniki Warszawskiej