Politechnika Warszawska jest dumna ze swoich studentów i doktorantów – ich sukcesy i osiągnięcia naukowe dowodzą wysokiego poziomu nauczania i dbałości o wpajanie podstaw przedsiębiorczych. Oferta edukacyjna Politechniki Warszawskiej dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. Politechnika Warszawska daje wykształcenie, które jest niezwykle przydatne w procesie poznawania i pełnienia różnych ról społecznych.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Marka PW

Skuteczne komunikowanie się z otoczeniem jest niezwykle ważne dla każdej organizacji, która chce sprawnie działać, odnosić sukcesy i realizować plany rozwoju. Powinna ona mieć konkretne założenie, co do obrazu, jaki chce wywoływać w oczach odbiorców. Taki cel przyświeca opracowywaniu Księgi Marki PW.

Deklaracja JMR

Na niniejszej stronie prezentujemy informacje dotyczące Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Strona ta została opracowana w celu ułatwienia komunikacji wewnętrznej w Uczelni jak, również w celu prezentacji tego Systemu jednostkom zewnętrznym i społeczeństwu.

Misja PW

Politechnika Warszawska jest uczelnią akademicką, przygotowuje przyszłe elity społeczne - ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze, przekazując im zarówno wiedzę jak i umiejętności.

Strategia i wizja PW 2020

Szeroko zarysowana strategia i wizja Uczelni została przedstawiona w dokumencie "Strategia Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020". Strategia ta jest najważniejszym – po Statucie i Misji PW – dokumentem przyjętym przez Senat PW.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Politechniki Warszawskiej