Uczelniane centra badawcze pełnią rolę jednostek uczelniano-przemysłowych i prowadzą interdyscypli- narną działalność badawczą, usługową, szkoleniową i promocyjną:

Politechnika jest członkiem konsorcjów badawczych, które łączą potencjał wybitnych naukowców z różnych uczelni i innych instytucji naukowych oraz przedsiębiorców, chcących wdrażać nowe technologie: