Cykl artykułów Badania – Innowacje – Technologie (BIT PW) prezentuje potencjał intelektualny pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska, jako jedna z najlepszych uczelni w Polsce prowadzi badania o różnej tematyce, skali i zasięgu. Wiele z nich przyczynia się do powstania nowych technologii i produktów użytecznych w codziennym życiu.

Więcej informacji na stronie BIT PW.