Badania naukowe są obok nauczania głównym elementem misji Politechniki Warszawskiej. Uczelnia jest ważnym ośrodkiem rozwoju nauki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zaawansowanych technologii.

BIT PW

Cykl artykułów Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW) prezentuje potencjał intelektualny pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska, jako jedna z najlepszych uczelni w Polsce prowadzi badania o różnej tematyce, skali i zasięgu. Wiele z nich przyczynia się do powstania nowych technologii i produktów użytecznych w codziennym życiu.

Centra badawcze

Uczelniane centra badawcze pełnią rolę jednostek uczelniano-przemysłowych i prowadzą interdyscypli- narną działalność badawczą, usługową, szkoleniową i promocyjną

Biblioteka

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej to jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów bieżącej literatury naukowej, krajowej i zagranicznej, z zakresu nauk ścisłych i technicznych.

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Podstawowym celem Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW społecznościom naukowym w kraju i za granicą i udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań. Tym samym BWPW stwarza podstawy do budowania kontaktów i współpracy naukowców PW ze środowiskami naukowymi oraz biznesowymi  w kraju i w świecie.

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Politechniki Warszawskiej